Please, contact us!: +36 (23) 381 818
Please, contact us!: krl@krl.hu

Széchenyi Terv Plusz

A kedvezményezett neve:KRLKONTROL Műszaki, Fejlesztő, Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi KorlátoltFelelősségű Társaság

A fejlesztés tárgya,célja: KRL_DUOautomatikus meddőteljesítmény kompenzáló berendezés család fejlesztése

A szerződött támogatás összege:139054 833 Ft

A projekt tartalmánakrészletes bemutatása:

A villamos energiaminőségének kérdése egyre fontosabb. Probléma, hogy a fogyasztói struktúraátalakulásával egyre több olyan berendezés kapcsolódik a villamos hálózatokra,mely úgynevezett nem lineáris fogyasztónak tekinthető. Ezen eszközök közösjellemzője, hogy nem tisztán 50 Hz-es szinuszos áramot vesznek fel ahálózatból. Ezért visszahatnak a táphálózat feszültségére, eltorzítva annakjelalakját. Az utóbbi években jelentősen megváltoztak a hálózatok, és új típusúelektromos berendezések üzemelnek. Emiatt egyre több nagyfogyasztónáljelentkezik a kapacitív meddőfogyasztás problémája és kapacitív meddődíjfizetési kötelezettség. Ez a probléma minden nagyfogyasztót érint, és fontosgondoskodni a megfelelő meddőkompenzálásról. Az ún. „Elosztói kapacitív meddőenergia díj” a villamos energiáról szóló törvényi szabályozás alapján mindenkvarh után 3,82 forint+Áfa. A szabályozás külföldön is hasonló elvek menténtörténik.

Projektünk célja, hogysegítsünk az ipari létesítményeknek hatékonyabban vételezni a villamosenergiát.Ehhez célunk a gazdasági és az elektrotechnikai veszteségekelkerülése/csökkentése, amihez mindkét irányba (induktív és kapacitív)kompenzáló automatikus fázisjavító berendezést fejlesztünk. A fejlesztésműszaki hátterében a söntfojtók vannak, amivel meg tudjuk valósítani akapacitív meddőenergia kompenzálását is. Arra számítunk, hogy a jövőben továbbifejlődés várható az elektrotechnikai eszközök piacán (pl. elektromos autók töltői,akkumulátor telepek, inverterek) ezért a fejlesztésünk kiemelten fontosjelentőséggel fog bírni a közeljövőben.

A projekt során egy olyanberendezés családot alakítunk ki, ami újdonság a versenytársak fázisjavítóberendezéseihez képest; az így létrejövő új termékünk legfőbb innovatívjellemzője, hogy intelligens vezérléssel 2 irányba lesz képes kompenzálni ajelentkező meddőteljesítményeket. A berendezést egy innovatív automatikával éstávfelügyelettel (KRL-WATCHDOG) kívánjuk ellátni, ami online információkat adaz országban üzemelő berendezések aktuális állapotáról, szerviz intervallumánakstátuszáról. Emellett ez a megoldás kommunikációs lehetőséget biztosít aközponti kiszolgáló felügyeleti egységgel, valamint riasztásokat jelenít meg asürgős beavatkozást igénylő berendezések állapotáról is. Ez a felügyeleti modulelősegíti a leghatékonyabb karbantartást és hibaelhárítást, mert a gyorsabbbeavatkozások és javítások által, megtakarításokat lehet realizálni mind afelhasználó, mind a kiszolgáló, mind a teljes villamos hálózat oldaláról. Nagysegítséget nyújt ez a fejlesztés a koronavírus okozta nehézségek leküzdésébenés a szerviz szolgáltatásunk folyamatos üzemeltetésében is.

A projekt tervezettbefejezési dátuma: 2025.01.20.

Request a quote